Flexe × flekse

Slovo flexe pochází z latinského výrazu flecto, což znamená v překladu „ohýbám“. S tímto výrazem se můžeme setkat v češtině, zejména potom u slov a slovních tvarů, které lze „ohýbat“ – skloňovat, časovat, stupňovat apod. Dále se s tímto pojmem můžeme setkat v anatomii i matematice.

Problém nastává ve chvíli, kdy se máme rozhodnout, zda napíšeme uprostřed slova „x“ – souhlásku složenou, nebo „ks“. Jak jsme uváděli výše, slovo je původem z latiny, to znamená, že je cizího původu, proto píšeme v tomto slově písmeno „x“, které je rovněž původu cizího, do češtiny byla tato litera přejata právě z latinské abecedy. V češtině ji používáme pro zápis cizích slov, v nichž označujeme skupinu hlásek ks – [tekst] = text.

Ještě je dobré zmínit, že slovo flexe je rodu ženského, vzoru růže a má stejný tvar v jednotném i množném čísle.

Příklady:

Druhý den jsem měl problémy s flexí ramene nad úroveň lopatky.
Minimální flexe dává současné angličtině převažující charakter analytického jazyka.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému