Slohové práce

Určování funkčních stylů, slohových postupů a slohových útvarů je nedílnou součástí maturitní zkoušky. Proto jsme pro vás připravili souhrnnou tabulku, která vám pomůže se rychle zorientovat v této problematice.

Funkční styl

Je to styl slohových útvarů v českém jazyce, tradičně definujeme 6 funkčních stylů:

1. prostěsdělovací
2. odborný
3. publicistický
4. umělecký
5. administrativní
6. řečnický.

Slohový postup

Slohový postup je způsob ztvárnění tématu (řazení, výběr a uspořádání jazykových prostředků). Definujeme tradičně 5 slohových postupů:

Informační
Vyprávěcí
Popisný
Úvahový
Výkladový

Slohový útvar

Je to konkrétní výsledek použití jednoho nebo více slohových postupů.

Slohový postup Funkční styl Slohové útvary
Informační Prostěsdělovací, odborný nebo administrativní, publicistický Oznámení, formulář, inzerát, vyhláška, zpráva, reklama, dopis, telegram, dotazník, běžný hovor, telegram
Vyprávěcí Prostěsdělovací, publicistický, umělecký Vyprávění, črta, novela, povídka, román, vzpomínky (ústní i písemné – memoáry), črty, rozhlasové, televizní a novinové reportáže
Popisný Prostěsdělovací, publicistický, administrativní, umělecký, odborný Popis prostý a odborný, životopis, charakteristika, líčení, protokol, návod, seznam, životopis, návod, cestopis, popis postav a prostředí (jako součást vyprávění)
Úvahový Odborný, publicistický, umělecký Diskuse, úvaha, kritická stať, recenze, úvodník, komentář, rozhlasová a televizní beseda
Výkladový Odborný, publicistický (řečnický) Směrnice, předpisy, referát, výklad, proslov, projev, zákony a výklady k nim, pojednání (odborné publikace, učebnice), přednáška