Zpeněžit × speněžit

Jak se píše slovo zpeněžit? Patří na začátek slovíčka „s“ nebo „z“? Kde je ukrytá pravda? Nezáleží náhodou na kontextu? Nebo je možná jen jedna varianta.

Pokud byste opravdu nevěděli, raději napište monetizace (má stejný význam jako zpeněžení). Ale pokud chcete vědět, jak se toto slovíčko píše správně v češtině, vysvětlení je nasnadě.

První písmeno (zde jedině „z“) lze vysvětlit jedním z pravidel zaměřených na psaní s/z. V tomto případě se jedná o dokonavé sloveso a jeho jediným správným tvarem je zpeněžit.

Příklad:

Podařilo se mu dobře zpeněžit sbírku dopisných známek po dědečkovi z druhého kolena.

Pracoval na zpeněžení svých pozemku.

Pošli tento příspěvek svému blízkému