Balkon × balkón

Pravidla českého pravopisu připouštějí od své poslední kodifikace (1993) psát obě varianty slov, které mají přípon -on/-ón. Do té doby byla pravopisně správná pouze dlouhá varianta přípony. Dnes lze tedy psát balkon i balkón oběma způsoby, aniž by se měnil význam slov.

Slov, které mají přípony on/ón nalezneme v české slovní zásobě opravdu nepřeberné množství: citron/citrón, balon/balón, kamion/kamión, maraton/maratón atd.).

Podstatné jméno balkon/balkón je rodu mužského neživotného, skloňujeme ho podle vzoru hrad. V 6. pádu čísla jednotného lze psát toto slova dvěma způsoby – balkoně i balkonu. Problém ještě může dělat přídavné jméno utvořené od slova balkon, je to balkónový, nikoliv balkonní.

Příklady:

V severoitalské Veroně naleznete slavný Juliin balkon/balkón.
Součástí rozsáhlé rekonstrukce domu byla i oprava balkonu/balkónu.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému