Tchyně × tchýně

Tchyně je manželova či manželčina matka. Tchán je potom její manžel, tedy otec manžela či manželky.

Je možné používat obě varianty?

Slovník spisovného jazyka českého pracuje pouze se slovem tchyně a slovo tchýně je zde uvedeno pouze jako nespisovná varianta (t.j. tzv. obecná čeština). Takže přesto, že toto slovo vyslovujeme s dlouhým ypsilon, v písemné formě bychom měli ve spisovné češtině dodržovat ypsilon zásadně krátké, tedy tchyně.

Etymologie a význam slova

Slovo tchyně je odvozeno od slova tchán přidáním koncovky – yně. Tato informace vám může pomoci se zapamatováním správného pravopisu tohoto slova, neboť se jedná o stejný princip přechýlená jako u jiných podstatných jmen ženského rodu např.: žák – žákyně, otrok – otrokyně, vědec – vědkyně nebo umělec – umělkyně.

Co se původu slova týče, dle Etymologického slovníku slova tchán a tchyně nahradila starší slova test a tšče, která vznikla z všeslovanského základu. Existuje také nepříliš jasná souvislost mezi těmito slovy a slovem teta.

Není jasný také důvod přetvoření slova test v tchán: změna ‘S’ na ‘CH’ v této pozici by mohla poukazovat na praslovanský původ, ale vzhledem k doložení slov je praslovanské stáří podoby tchán nepravděpodobné.

Synonyma a slova odvozená

Slovo tchyně nemá jednoslovné synonymum. Můžete však použít popisný tvar manželova matka/maminka. Odvozeným slovem je Tchynin jazyk, což je velmi nenáročná pokojová rostlina. Není zcela jasné, z jakého důvodu má Tenura (Sansevieria) zažitý tento lidový název, někteří to dávají do souvislosti s tím, že je jedová a prakticky nezničitelná.

Skloňování slova tchyně

Dělení slova: tchy-ně

Tchyně je podstatné jméno rodu ženského, jehož deklinace probíhá podle vzoru růže.

jednotné číslo množné číslo
1. pád tchyně tchyně
2. pád tchyně tchyní
3. pád tchyni tchyním
4. pád tchyni tchyně
5. pád tchyně tchyně
6. pád tchyni tchyních
7. pád tchyní tchyněmi

Příklady použití ve větě:

Zítra přijede na návštěvu tchyně.

Vycházím se svou tchyní velice dobře.

Petr nechce o své tchyni vůbec mluvit.

Moje tchyně patří mezi osoby, které bych nejraději nikdy nepoznal!

O tchyních koluje mnoho různých vtipů.

Moje sestry jely na dovolenou se svými tchyněmi.

Autor/ka: Klára Sladká
Slovník spisovného jazyka českého Akademie věd České republiky Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky Rejzek, J.: Český etymologický slovník. str. 697,  Leda, 2004.
Pošli tento příspěvek svému blízkému