Vír × výr

V tomto případě se jedná o klasický školní chyták využívaný v mnoha pravopisných cvičeních a diktátech. V českém jazyce se můžeme setkat s oběma variantami slova, lze napsat vír i výr, je však nutné rozlišovat zcela odlišné významy slov. Podstatné jméno vír označuje prudký a točivý pohyb vody nebo vzduchu.

Lze jej též použít přeneseně ve smyslu rychlého sledu nebo střídání něčeho, chaosu (ve víru tance, ve víru událostí atp.). Ani v jednom případě se nejedná ani o slovo vyjmenované, ani o slovo příbuzné, je proto na místě psát „i“. Výraz vír je též základem pro další odvozená slova jako například: víření, vířit, vířivka apod.

Oproti tomu též podstatné jméno výr značí konkrétní druh sovy (velká sova se štětičkami delších per na hlavě). Jedná se o vyjmenované slovo, proto je nezbytně nutné psát „y“.

Příklady:

Uprostřed řeky se vytvořil hrůzostrašný vodní vír.

Výr velký, z čeledi puštíkovitých, patří mezi naše největší sovy.

Pošli tento příspěvek svému blízkému