Snazší × snasší

Stupňování přídavných jmen je často kamenem úrazu mnohých z nás. Druhý stupeň tvoříme několika způsoby, zde uplatníme připojení přípony -ší ke stupni prvnímu, tj. snad- (-ný) + -ší. Avšak zde dochází k alternaci souhlásek v základu slova, konkrétně došlo ke změně z původního „d“ na „z“, (snad – snaz).

K obdobné variaci dochází i u jiných slov, např.: hodit – házet, ohrada – ohrazen apod. Proto je nutné zapamatovat si, že výraz snazší píšeme vždy pouze se spojením písmen „zš“ na přechodu kořene a přípony daného druhého stupně slova.

Stejný pravopis je nutné aplikovat i při tvorbě stupně třetího, tj. nejsnazší. Avšak čeština nám v této situaci nabízí možnost úniku. Můžeme totiž použít i stejně platnou a spisovnou variantu druhého stupně od slova snadný, a to: snadnější, stejně tak nejsnadnější. Volba je čistě na vás.

Příklady:

Kdybys tu tužku držel podle instrukcí paní učitelky, bylo by pro tebe psaní snazší.
Tohle pro mě není nejsnazší rozhodnutí v životě.

Autor/ka: Mgr. Lucie Aubrechtová
Pošli tento příspěvek svému blízkému