Kompenzace × konpenzace

V tomto případě je nutné si zapamatovat, že jedinou správnou variantou je slovo kompenzace. Vysvětlením pravopisu je zde původ slova. Nejedná se o slovo původně české, výraz do našeho jazyka přešel z latinského „compensare“.

Předpona je zde com-, což je poté i součást českého tvaru. Není tedy důvod k záměně písmene v základu slova. Slovo s „n“ je zcela vymyšlené a nemá žádný význam.

Pomůckou nám mohou být i slova příbuzná – kompenzovat, kompenzační, vždy s „m“ v základu slova. Výraz kompenzace označuje prostředek k vyrovnání nebo vyvážení něčeho.

Příklady:

Jako kompenzaci za svou nepřítomnost jsem si Vám dovolil přinést menší dárek.

Matěj kompenzuje své menší nadání pro hru na klavír obrovskou pílí.

Pošli tento příspěvek svému blízkému