Usnula × usla

Tvar „usnula“ je ženský rod minulého čísla slovesa „usnout“. Zřejmě z důvodu jazykové ekonomičnosti vznikl tvar „usla“, není však spisovný.

Používejte tedy prosím jen variantu usnula. Slovíčko usla je vhodná jen do uvolněného hovorového stylu. Podobně na tom jsou slova usnutíusl a další.

Příklady:

Marie usnula ve vlakovém spoji z Hradce Králové do Bratislavy a probudila se až v Košicích.

Potřeba usnout byla silnější než jeho pracovní povinnosti.

Pravidelné usínání během dne bývá velmi nepříjemné a paradoxně i vyčerpávající.

Pošli tento příspěvek svému blízkému