Naboso × na boso

V tomto výrazu v podstatě nemůžeme udělat chybu, protože je možné jej napsat dohromady: naboso i zvlášť jako dvě slova: na boso.

V obou případech nese výraz stejný význam – bez bot, bosý. Původně byl výraz psán jako dvě samostatná slova, tedy na boso (na bosou nohu). Ale protože bylo vždy používáno stejné spojení slov, stejná předložka, výraz se ustálil, stala se z něj tzv. spřežka a nyní je možné jej psát i dohromady jako jedno slovo.

Tento proces se děje poměrně často u pojmů, která jsou často a opakovaně užívána spolu, např.: potom, zpravidla, obden apod. – tzv. spřežky.

V mnoha případech je přijatelný obojí pravopis, stejně jako u našeho naboso x na boso, např.: do široka i doširoka, na čisto i načisto, nadevšecko i nade všecko apod.

Příklady:

Moc rád chodím v létě po trávě naboso / na boso.

Pokud půjdeš v těchto botách na boso / naboso, budeš mít určitě puchýře.

Pošli tento příspěvek svému blízkému