Abstrakce × abztrakce

Slovo abstrakce lze podle spisovného českého jazyka psát pouze v podobě se „s“.

Toto podstatné jméno pochází původně z latiny, je to tedy slovo cizího původu. Základem pro vznik slova je výraz abstactus, což znamená nehmatatelný, odtažený (myšleno od skutečnosti) apod.

V souvislosti s tím užíváme pojem abstrakce, který značí myšlenkový proces na obecné rovině, pouze v oblasti podstatných vlastností a znaků, princip zobecnění nebo též něco neskutečného, neživotného a od skutečnosti vzdáleného, reálně neexistujícího apod.

Již v původním slově je tak základ „abstract“ s písmenem „s“, proto jej píšeme i ve slově abstrakce a například i v souvisejícím přídavném jménu abstraktní.

Příklady:

Tvoje vysvětlení je pouhá abstrakce, nedokážu si pod tím představit nic skutečného.

Má svůj vlastní svět plný abstrakcí, čísel a rovnic.

František Kupka byl jedním z představitelů abstraktního umění.

Pošli tento příspěvek svému blízkému