Dysmúzie × dismúzie

Jedná se o specifickou poruchu učení (SPU) a stejně jako u ostatní poruch s předponou dys- se i zde píše „y“ – dysmúzie.

Jedná se o o vadu hudební schopnosti, která se projevuje především špatným smyslem pro rytmus, neschopnost ho reprodukovat, rozpoznávat tóny atp.

Myslím, že váš syn pouze nemá rád hudbu, dysmúzií ale netrpní.

Pošli tento příspěvek svému blízkému