Glóbus × globus

Jedinou správnou variantou v českém jazyce je glóbus. Slovo sice původně pochází z latinského „globus“, zcela se ale přizpůsobilo našemu jazykovému systému. Výraz je v českých podmínkách vyslovován dlouze [glóbus], pravopis se v tomto případě přizpůsobil výslovnosti.

Latinský výraz globus označuje kouli, což blízce souvisí s dnešním českým významem. Glóbus se užívá pro pojmenování zmenšeného modelu Země (koule se znázorněním zemského povrchu nebo postavení hvězd). Slovo glóbus je navíc specifické vícerem správných tvarů při skloňování (glóbus, glóbusu/glóbu, glóbusem/ glóbem apod.). Dlouhá samohláska je však dodržována ve všech těchto tvarech.

Příklady:

Ukaž mi na glóbusu/glóbu Severní Ameriku.
Letos koupíme tatínkovi do pracovny starožitný glóbus.

Pošli tento příspěvek svému blízkému