Bezpochyby × bez pochyby

Ani jedna z možností není špatně. Ve spisovné češtině lze tedy použít obě varianty.

Jedná se buď o příslovečnou spřežku nebo o spojení předložky a podstatného jména, zde však ještě bývá vloženo jméno přídavné.

Příklad:

Bezpochyby na tom má i svůj díl viny.

To bylo skutečně bez sebemenších pochyb.

Pošli tento příspěvek svému blízkému