Bezpochyby × bez pochyby

Ani jedna z možností není špatně. Ve spisovné češtině lze tedy použít obě varianty. Dočtěte až do konce a zjistíte, kdy se daná varianta využívá.

Bezpochyby

Jedná se o příslovečnou spřežku, která se píše samozřejmě dohromady. Slovo pak ve větě funguje jako příslovce a znamená to: určitě, samozřejmě, jistě. Je to dost podobné vyjádření jako bezesporu.

To byl bezpochyby dost špatný krok, víš to?
Bezpochyby na tom má svůj díl viny.
Uděláš to pro mě? Bezpochyby.

Bez pochyby

Jde o spojení předložky a podstatného jména, často je mezi ně vkládáme i jméno přídavné. Toto spojení se používá v situaci, když chcete vyjádřit, že je to bez jakékoliv chyby a pochyb.

Udělal to bez pochyb s naprostou jistotou.
To bylo skutečně bez sebemenších pochyb.

Autor/ka: Bc. Barbora Mikysková
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český
Pošli tento příspěvek svému blízkému