Zpozorovat × spozorovat

Při psaní tohoto slovesa se řídíme pravidly pro psaní předpon s-/z-. V tomto případě lze aplikovat poučku, kterou nazýváme změnou stavu.

Stejné je to například u slov: zhubnout, zčervenat, zmoknout apod. Lze si též pomoci tím, že díky předponě „z“ se tvoří z nedokonavého tvaru slovesa (pozorovat – opakovaný děj) dokonavé sloveso (zpozorovat – jednorázový děj). Na základě těchto dvou zdůvodnění víme, že výraz zpozorovat píšeme vždy s počátečním „z“.

Příklad:

V dálce zpozoroval divoké prase a zamířil.

Zpozorovala jste tu noc, kdy došlo k vraždě, něco neobvyklého?

Že by tygr zpozoroval kořist?

Ostřelovač znekopojeně zpozoroval, že se ke chráněnému konvoji s proviantem blíží nepřátelské jednotky.

Pošli tento příspěvek svému blízkému