Filé × file

Tato dvě slova jsou významem výrazně odlišná, avšak zápisem velmi podobná. Jak to tedy je s jejich významem a pravopisně správným zápisem?

Filé

Jedná se o nesklonné podstatné jméno, to znamená, že ve všech pádech a číslech bude mít pořád tvar filé. Jedná se o vykostěné a kůže zbavené maso mořské ryby nebo plátek jakostního hovězího masa bez kosti.

File [fajl]

Tento pojem můžeme znát z výpočetní techniky. Jedná se o počítačový soubor dat. Na rozdíl od filé je toto slovo sklonné, a to podle vzoru hrad, jedná se tedy o mužský rod neživotný.

 Příklady:

Včera jsme měli podle jídelníčku rybí filé.

Protokol file: umožňuje přístup k souborům umístěným na lokálním počítači.

Pošli tento příspěvek svému blízkému