Posměch × posmněch

Mě a mně – problematická skupina hlásek, u které je nutné se naučit mnoho pouček, výjimek a pravidel. Mě a mně komplikuje pravopis i u slova posměch/posmněch. Jak ho napsat správně vám řekne tento článek.

Podstatné jméno posměch je utvořeno od slovesa posmívat se a značí opovržení vyjádřené smíchem. Další příbuzná slova jsou posměšný, posměšek, posměváček nebo posměvačný. V žádném příbuzném slově ani tvarech slov vyjmenovaných se nevyskytuje písmeno n. Není proto důvod psát posmněch, a  jedinou správnou variantou je pouze posměch.

Pošli tento příspěvek svému blízkému