Posměch × posmněch

Slovem posměch označujeme zlovolné chování, které znevažuje druhého člověka. Často se jedná o škodolibé poznámky, zlé vtipy a smích s cílem ublížit. Posměchem vyjadřujeme své opovržení. Nezřídka je součástí šikany.

Pravopis a etymologie

Posměch vychází ze slova smích, které nalezneme takřka ve všech slovanských jazycích – polsky śmiech, rusky smech, chorvatsky smijéh, staroslověnsky směchъ. Praslovanské směchъ vychází z indoevropského smoi-so-, což je odvozeno od smei- (smát se).

Pouhé -ě- (-mě-) píšeme ve slovech, v jejichž základním tvaru či základovém slově není skupina -mn-. Posměch vychází ze slova smích. Proto je správné pouze psaní POSMĚCH. Lze si pomoct tím, že si řekneme posmívat se.

Skloňování

Posměch patří mezi podstatná jména rodu mužského neživotného, která skloňujeme podle vzoru hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. posměch posměchy
2. posměchu posměchů
3. posměchu posměchům
4. posměch posměchy
5. posměchu posměchy
6. posměchu posměších
7. posměchem posměchy

Příkladové věty

Pro svůj vzhled je terčem posměchu už od základní školy, chudák.

Posměch je hodně nepěkná vlastnost.

Raději tam nepůjdu, abych nemusela čelit jejich ustavičnému posměchu.

Z jejich posměchu si nic nedělej, však ono na ně jednou dojde, neboj.

Když jsem odcházela, ke dveřím mě vyprovázel jen posměch, urážky a škodolibé pohledy.

S ustavičným posměchem se jednomu žije velice těžko, dokonce tak moc, že může skončit na antidepresivech.

Ne, ten její posměch plný opovržení už dál poslouchat nemůžu.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – posměch. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 18.03.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=posm%C4%9Bch
Pošli tento příspěvek svému blízkému