Doktrína × doktrýna

Pojmem doktrína označujeme soubor zásad, pravidel či souhrn vyhraněných názorů, ale i teoretické učení, poučky nebo vědecké teorie.

S poněkud hanlivým nádechem se dá slovo doktrína nahradit slovem dogma.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu doktrína podává následující výklad.

Doktrína se k nám dostala přes němčinu z latinského doctrīna od docēre (učit).

Doktrína tedy patří mezi slova přejatá a do určité míry počeštěná. Slovo si ponechalo svůj původní zápis i, a přestože r patří mezi pravopisně tvrdé souhlásky, píše se DOKTRÍNA.

Dělení slova:

dok-trí-na

Příbuzná slova:

doktrinární (přídavné jméno), doktrinárně (příslovce)

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo doktrína, jsou: učení, nauka, teorie, zásady, principy.

Skloňování

Doktrína patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru žena.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. doktrína doktríny
2. doktríny doktrín
3. doktríně doktrínám
4. doktrínu doktríny
5. doktríno doktríny
6. doktríně doktrínách
7. doktrínou doktrínami

Příkladové věty

Doktrínami se řídí zahraniční a bezpečnostní politika státu.

Ministerstvo obrany vydalo Doktrínu armády české republiky.

V březnu roku 1947 byla vyhlášena Trumanova doktrína.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – doktrína. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 06.02.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=doktr%C3%ADna
Pošli tento příspěvek svému blízkému