Paket × packet

Pojmem paket označujeme balík či svazek. V oboru hutnictví znamená paket lehký ocelový odpad, který je slisovaný do balíku. Slovo paket je v dnešní době známo také z oblasti informatiky, kde paketem označujeme určitý datový balíček (blok), který je přenášený přes počítačové sítě, jež jsou založeny na přepojování paketů, díky čemuž je možné i přenášení dat, když dojde k výpadkům určitých spojů.

Pravopis a etymologie

Původ slova paket najdeme ve francouzském paquet, italském pacco, ale i německém Paket, Packen (vše s významem balíček, svazek).

Jedná se o slovo přejaté, které bylo počeštěno do podoby paket, což je jediný správný způsob psaní.

Dělení slova:

pa-ket

Příbuzná slova:

paketek (podstatné jméno; zdrobnělina)

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo paket, jsou: balík, balíček, svazek.

Skloňování

Paket patří mezi podstatná jména rodu mužského neživotného, která skloňujeme podle vzoru hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. paket pakety
2. paketu paketů
3. paketu paketům
4. paket pakety
5. pakete pakety
6. paketu, paketě paketech
7. paketem pakety

Příkladové věty

Slisovali to do paketu a naložili, aby to posléze mohli hodit do pece.

Pakety, které pozře martinská pec, musí mít správný tvar a velikost.

Jak velké pakety mi to ještě přenese?

Ten paket ti tam nepřijmou, když ho nezapečetíš.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – paket. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 31.05.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=paket
Pošli tento příspěvek svému blízkému