Nika × nicka × niche

Tyto tři pojmy jsou si velmi podobné. Víte, které slovo je v souladu s Pravidly českého pravopisu?
Správně je námi nabízená prvním, druhá i třetí varianta – nikanicka, niche. Správnost těchto slov je ale to jediné, co je spojuje, významově se od sebe znatelně liší.

Nika

Se slovem nika [nyka] se můžeme setkat především v marketingu. Jedná se o pojem, který se nejčastěji používá ve spojení tržní nika. Nikou je myšlen určitý segment trhu. Laicky bychom mohli říct, že se jedná o „díru na trhu“. Slovo pochází z italského výrazu nicchia, v překladu výklenek. Jedná se tedy o nějaký „výklenek“ v trhu.

nikou, neboli výklenkem, se můžeme setkat i v architektuře, jedná se o výklenek v tlouště zdi, který je určen pro sochy. Všimněte si, že se v původním slově píšeme v obou zmíněných případech měkké i, právě i proto píšeme dnes správně jedině nika.

Podstatné jméno nika je rodu ženského, skloňujeme jej podle vzoru žena.

Nicka

Měkké i píšeme po tvrdé souhlásce i v námi nabízeném druhém slově – nicka. Jedná se o expresivní označení pro bezvýznamného člověka (někdo, kdo nic nedokázal, omezenec). Slovo je odvozeno od „nic“.

Podstatné jméno nicka je rodu ženského, skloňujeme jej podle vzoru žena.

Niche

Jak se nám anglické výrazy dostávají čím dál více do našeho jazyka, tak se můžeme setkat i s variantou niche [nyš]. Jedná se anglickou podobu českého výrazu nika (více výše). V českých slovnících tedy tento výraz nenajdete.

Příklady:

V nice proti vchodu se nachází dřevěná socha světce z roku 1862.
Našel si na trhu niku, ve které mohl začít své podnikání.
Má pravdu, je to nicka, nula a šereda k tomu.
Tahle nadutá nicka se považuje příliš dobrou.

 

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=6826
Pošli tento příspěvek svému blízkému