Tematický × tématický

Tematický je přídavné jméno, které označuje skutečnosti, které souvisejí s jedním určitým tématem.

Je možné používat obě varianty?

Slovník spisovné češtiny pracuje pouze s variantou s krátkým ‘’E’’, tedy se slovem tematický. Můžete se setkat i s variantou s dlouhým ‘’É’’, tedy tématický, kterou ovšem zatím slovníky ani Příručka českého pravopisu neuvádějí, je tedy vhodné používat variantu s krátkým ‘’E’’, tedy tematický.

Etymologie a význam slova tematický

Přídavné jméno tematický je odvozeno od podstatného jména téma, které má svůj původ v latinském slově thema, které označuje tvrzení, výrok, námět a základní myšlenku. Přídavné jméno tematický tedy označuje něco, co je spojeno s určitým tématem, základní myšlenkou.

Například tematický večírek bude takový, který bude uspořádán na konkrétní téma. Pokud tím tématem bude např. středověk, bude mít večírek tematickou výzdobu, budou podávána tematická jídla (v našem případě tedy středověká), hosté přijdou v tematickém oblečení (rytířská zbroj, lněné šaty) atp.

Skloňování slova tematický

Dělení slova: te-ma-tic-ký

Tematický je tvrdé přídavné jméno, jehož deklinace tedy probíhá dle vzoru mladý:

Rod mužský Rod ženský Rod střední
  1. pád
tematický tematická tematické
  1. pád
tematického tematické tematického
  1. pád
tematickému tematické tematickému
  1. pád
tematický (živ. tematického) tematickou tematické
  1. pád
tematický tematická tematické
  1. pád
tematickém tematické tematickém
  1. pád
tematickým tematickou tematickým

Použití ve větě:

Chtěla bych pro ni uspořádat tematický večírek.

Tento článek obsahuje několik tematických podkapitol.

Zúčastnil se tematické rozpravy.

Tematický celek prvního dějství z jeho divadelní hry si vypůjčil z tvorby J. K. Tyla.

Byli jsme o víkendu v tematickém parku.

Prosíme všechny účastníky, aby se dostavili  na tematickou párty v tematických kostýmech.

Autor/ka: Klára Sladká
Slovník spisovného jazyka českého Akademie věd České republiky Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky Rejzek, J.: Český etymologický slovník. str. 691,  Leda, 2004.
Pošli tento příspěvek svému blízkému