Horlivý × horlyvý

Adjektivum horlivý popisuje zaujetí, zanícení, velkou snahu, vášeň nebo obrazně též zápal pro nějakou činnost.

Pravopis a etymologie

Původ slova horlit (horlivý, horlivost) nalezneme jen v západoslovanských jazycích, například polské gorlić a hornolužické gorliwić. Obé vychází z praslovanského přídavného jména gorьlivъ s významem horoucí či hořící.

Horlivý nepatří mezi vyjmenovaná slova. Píše se s měkkým „i“ po „l“.

Skloňování

Horlivý je přídavné jméno, které se skloňuje podle tvrdého vzoru mladý.

VZOR MLADÝ (tvrdý)
Jednotné číslo
Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. horlivý horlivý horlivá horlivé
2. horlivého horlivého horlivé horlivého
3. horlivému horlivému horlivé horlivému
4. horlivého horlivý horlivou horlivé
5. horlivý horlivý horlivá horlivé
6. horlivém horlivém horlivé horlivém
7. horlivým horlivým horlivou horlivým
VZOR MLADÝ (tvrdý)
Množné číslo
Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. horliví horlivé horlivé horlivá
2. horlivých horlivých horlivých horlivých
3. horlivým horlivým horlivým horlivým
4. horlivé horlivé horlivé horlivá
5. horliví horlivé horlivé horlivá
6. horlivých horlivých horlivých horlivých
7. horlivými horlivými horlivými horlivými

Synonyma

Slovo horlivý má tato synonyma: zanícený, nadšený, přesvědčený, také mimořádně snaživý.

Příkladové věty

Tomáš byl v širém okolí známý jako horlivý katolík, který nevynechal ani jednu bohoslužbu.

„Ten dnešní koncert byl tedy něco, díky tomu horlivému orchestru mi ještě teď zvoní v uších.“

Uháněl mě tak horlivě, až mi to začalo být nepříjemné.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému