Gnóze × gnose

Tento výraz asi málokdo z nás použije v běžné komunikaci s přáteli. Jedná se o výraz odborný, který se používá převážně v oblasti vědy a filosofie. Slovo pochází z řečtiny a označuje jakékoliv poznání (smyslové i rozumové), v užším slova smyslu pojmenovává také jakési vyšší poznání Boha a světa, který překračuje naše smysly.

Slovník cizích slov respektuje obě varianty slova jako správné, můžeme napsat gnóze i gnose. V běžné praxi je jako základní považována varianta s „z“ a dlouhým „ó“ v základu slova. Je to podoba, která je více přizpůsobena českým zásadám.

Ve filosofickém jazyce je naopak spíše používá podoba gnose, která je i spjata s odborným termínem gnosticismus, což je označení konkrétního filosoficko-náboženského proudu. Tyto zásady (podoba s „z“ je brána jako základní, podoba se „s“ je brána jako odborná, vědecká) jsou patrné i u dalších slov, např.: analýza/analysa, celulóza/celulosa, dimenze/dimense apod.

Příklady:

Mnoho filosofů ve svých dílech zmiňuje gnose/gnóze.

Gnosticismus je nábožensko-filosofický směr pozdní antiky.

Pošli tento příspěvek svému blízkému