Prequel × prekvel

Spisovný český jazyk ani jeden z těchto termínů nezná, přesto se však objevuje. Jedná se o tzv. anglicismus, což je anglický pojem, který postupně proniká do češtiny a ve své původní podobě se vyskytuje mezi českými slovy.

Pojem vznikl spojením dvou anglických výrazů: pre- (předpona před-) a sequel (pokračování). Právě z těchto důvodů píšeme výraz s původním „q“, tedy vždy prequel.

Prequel je onačení pro umělecký počin (nejčastěji kniha a film, ale také počítačová hra, seriál apod.), který dějově a časově předchází jinému dílu, které je již uveřejněno. Prequel tak zpravidla objasňuje, co se stalo před samotným (dříve publikovaným) příběhem, odhalují se základy příběhu apod.

Příklady:

Filmový Hobit je prequelem pro trilogii Pán prstenů.
Napadá tě nějaký prequel v rámci literární tvorby?

Pošli tento příspěvek svému blízkému