Xenofobie × xenofobye

Podle výkladových slovníků znamená xenofobie odpor, nepřátelství, nedůvěra ke všemu cizímu; strach z cizinců a nenávist k nim.

Jedná se o tzv. složené slovo, které pochází z řečtiny. První část xénos znamená v překladu cizí, cizinec a fobos znamená choroba, strach.

Slovo píšeme pravopisně správně pouze s měkkým ixenofobie. Můžeme od tohoto slova tvořit i slova příbuzná – xenofob, xenofobský, xenofobní. Nepleťte si ale toto slovo s xenofilií, to znamená značný opak, tedy přátelství a pohostinnost. Podstatné jméno xenofobie je rodu ženského, skloňujeme jej podle vzoru růže.

 Příklady:

Účastníci chtějí vyjádřit uprchlíkům svou solidaritu a odmítnout xenofobii.
Kde končí vlastenectví a kde začíná xenofobie?

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému