Oběti × obětí × objetí

Se všemi třemi slovy se můžeme ve spisovném textu setkat, liší se svým významem (popř. pádem, číslem).

Slovíčko oběť (často lidská) nemusíme nejspíše hlouběji vysvětlovat co se týče přesného významu. Slovo objetí vznklo od slovesa obejmout, takže ho nemůžeme zaměňovat s první variantou. Objetí můžeme používat i ve smyslu objet překážku.

Příklady:

Bylo třeba zaevidovat oběti daného leteckého neštěstí.

Snažil se zjistit, jak věrohodně zaznamenat výpověď oběti, která násilný útok přežila.

Úřady dosud neudaly počet obětí havárie u našeho největšího krajského města.

Potěšilo ho jeho vřelé objetí od jeho fantastické přítelkyně.

Při objetí pevné překážky přehlédl protijedoucí automobil, naštěstí se stihl vyhnout.

Pošli tento příspěvek svému blízkému