Potenciál × potencionál

Nejčastěji používaný tvar je potenciál – tvar vychází z původní latinské formy. UJČ však uvádí, že je možné používat i řidčeji uváděný potencionál – ten však nemá oporu v původní formě latinského slova potentia.

Pošli tento příspěvek svému blízkému