Potenciál × potencionál

Když jsme na vážkách, zda použít slovo potenciál či potencionál, dostáváme se na trochu tenkou a zároveň úsměvnou hranici. Hned si vše vysvětlíme a s tím taky ukážeme, jaká varianta je správná.

Víte, co slovo znamená v praxi? Máte-li potenciál, budete ve svém okolí tím schopným. Má-li něco potenciál, je to uskutečnitelné a možné. Slovo pochází z latinypotencia a vyznačuje se okruhem schopností a možnostmi.

Potencionál

Právě tato varianta je trochu úsměvná, když slovo začnete hledat ve slovnících, často se ho ani nedoberete. Ústav pro jazyk český však tvrdí, že lze používat i toto slovo. Ovšem správně by se měla používat jen kratší verze. ÚJČ uvádí, že delší slovo nemá oporu v původní latinské formě.

Potenciál

Potenciál je jediná správná varianta, ze které se dále odvíjí další výrazy, a to:

  • potenciální,
  • potenciálně.

Proto ve svém vyjadřování používejte jen tuto kratší verzi slova. Jednak si tím zkrátíte věty… Ale hlavně se vyhnete pošklebkům ze strany jazykových perfekcionistů.

Vůbec bych do Stanislava neřekla, že má tak skrytý potenciál. Z něho jednou něco bude.
Vendula nemá moc potenciál, aby se posunula dál.
S tímhle potenciálem to vyhrajete.
Objednejte si kurz improvizace a odhalte svůj potenciál. Budete sami překvapeni.
Potenciál není vidět na první pohled.
Zaměstnanci mají potenciál dotáhnout práci až do konce.
Fotbalisti mají velkou šanci a potenciál vyhrát další zápas.

Autor/ka: Bc. Barbora Mikysková
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český
Pošli tento příspěvek svému blízkému