Diktáty × dyktáty

Pravopisně správná je pouze varianta diktáty. Slovo diktát pochází z latiny ze slova dictatum, jedná se tedy o slovo přejaté z cizího jazyka.

I přesto, že se toto podstatné jméno přizpůsobilo českému pravopisu, můžeme jej skloňovat (diktátu, diktátem apod.), zachovalo si své původní psaní a neplatí zde tedy pravidlo, že písmeno „d“ je souhláska tvrdá a vyžaduje „y“.

Diktát označuje nejen klasický způsob ověřování znalosti pravopisu ve školném prostředí – je předříkáván text k následnému zapsání, ale může se jednat i o nějaký vnucený požadavek nebo příkaz.

Příklady:

V hodině češtiny jsme opět psali kontrolní diktát.

Mnichovská dohoda, někdy též označována jako Mnichovský diktát, byla sjednána v roce 1938.

Pošli tento příspěvek svému blízkému