Uzenáči × uzenáče

Toto slovo se velice často používáno jako chyták do nejrůznějších pravopisných cvičení, a to především kvůli záludnosti ve psaní shodě přísudku s podmětem. Námi nabízená podstatná jména sice vypadají podobně, ale liší se v zásadní skutečnosti — v životnosti.

Uženáči

Tvar zakončený na -i (uzenáči) je rodu mužského životného, skloňujeme jej podle vzoru muž (tedy: uzenáč bez uzenáče / uzenáči bez uzenáčů, muž-muže / mužů). Ve shodě přísudku s podmětem tedy na základě toho píšeme také – i, např.: uzenáči se prodávali.

Uzenáče

U druhého podstatného jména je situace opačná, tvar zakončen na -e (uzenáče) je rodu mužského neživotného a skloňujeme jej podle vzoru stroj (tedy: uzenáč bez uzenáče / uzenáče bez uzenáčů, stroj-stroje/strojů). Ve shodě přísudku s podmětem je sloveso zakončeno na -y, např.: uzenáče se prodávaly. Oba tvary podstatného jména označují stejnou skutečnost, a to: uzeného sledě.

Oba tvary můžeme plnohodnotně používat a bez rozdílu významu zaměňovat. Musíme však dávat pozor, jaký tvar použijeme a přizpůsobit tomu i pravopis. Rozdílnost tvarů je patrná ve 4. pádě č. j. – uzenáč (než.) x uzenáče (živ.), v 1. pádě č. množ. – uzenáče (než.) x uzenáči (živ.).

Příklady:

Uzenáči plavali v olejovém nálevu.

Uzenáče plavaly v olejovém nálevu.

Pošli tento příspěvek svému blízkému