Silueta × sylueta

Jediný tvar v souladu se spisovným jazykem je silueta. Původ slova je poměrně netradiční.

Jedná se o slovo cizího původu, které pochází z francouzštiny. Název je odvozen od často karikovaného (kresleného) francouzského ministra financí E. de Silhouetta z 18. století.

V souvislosti s tím poté silueta označuje stínový obraz podávající jednobarevný obrys předmětu nebo osoby. Druhým významem může být obrys, kontura, podoba něčeho viděná pouze v obrysech. V oblasti sportu pak silueta pojmenovává střeleckou disciplínu, při které se střílí na otočné figuríny.

Příklady:

Nakreslil pouze siluetu jejího těla.

Byla hustá mlha, takže jsme viděli pouze siluety stromů.

Zítra se utkáme v rychlopalbě na olympijské siluety.

Pošli tento příspěvek svému blízkému