Na to × nato

Následujícími výrazy se vás opět snažíme trochu zmást.

Výraz nato, psaný jako jedno slovo, vystupuje jako příslovce ve významu: za nějaký čas, jako synonymum k výrazům: potom, poté. Nejčastěji se výraz vyskytuje ve spojení: hned nato, krátce nato apod.

Lze ale použít výrazy „na to“ odděleně, jako kombinaci předložky a ukazovacího zájmena, např. v případě, že chceme na něco ukázat apod. Je tedy možné psát obě varianty slova, je však nutné rozlišovat různé významy.

Příklady:

Dávej na to pozor!

Krátce nato přiběhla rozzuřená sousedka a spustila křik.

Myslíš, že to můžu nalepit na to okno?

Spadl ze stodoly, brzy nato zemřel

Pošli tento příspěvek svému blízkému