Ajurvéda × ájurvéda × ayurvéda

Zde je nejprve nutné opět zapátrat po původu slova. Toto podstatné jméno pochází ze staré Indie (z jazyka sanskrt) a je možné jej přeložit jako „vědění o životě“ (ayur – život, veda – vědění, moudrost).

V této podobě je na počátku slova „ay“, stejně tak jako ve variantách jiných jazyků. Výraz byl ale přizpůsoben českému pravopisu a původní tvar byl pozměněn na podobu ajurvéda, která je pro český jazyk přirozenější, také díky tomu, že více odpovídá výslovnosti. Stejný význam a platnost má i varianta s dlouhým „á“ na začátku slova, lze psát i ájurvéda.

Ajurvéda je označení pro staré indické lékařství. Stejně píšeme i přídavné jméno ajurvédský.

Příklady:

Učení ajurvédy předpokládá velké propojení mezi tělem a duševním stavem člověka.
Můžete se zúčastnit léčebného procesu, který využívá poznatků ajurvédy.

Pošli tento příspěvek svému blízkému