Zamlada × za mlada

Český pravopis připouští podobu zamlada i za mlada.

Oba tvary mají ve větě stejnou platnost a nesou totožný význam, lze je tedy bezchybně zaměnit. Obě uvedené podoby patří mezi příslovce a vyjadřují význam, který lze též nahradit spojením „v mládí“.

Příklady:

Zamlada / Za mlada se naši rodiče chodili bavit na vesnické plesy.

Jsem pořád unavená, už to není jako zamlada / za mlada.

Pošli tento příspěvek svému blízkému