Impertinentní × impertynentný

Chceme-li říct, že je něco (nebo někdo) vyzývavé, nevhodné, drzé anebo nestoudné, použijeme cizí slovo impertinentní.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu impertinentní podává následující výklad.

Slovo impertinentní se k nám dostalo z německého impertinent z pozdnělatinského impertinēns (nepříslušející) od impertinēre. To je složeno z předpony in- a pertinēre (příslušet, vztahovat se) a to z per- a tenēre (držet, mít).

Slovo bylo přejato do našeho jazyka a počeštěno do podoby IMPERTINENTNÍ, což je jediný správný způsob zápisu. Přípona -ní odkazuje ke slovům, která se skloňují podle měkkého vzoru jarní. Tato přípona do našeho jazyka také často adaptuje slova cizího původu, například z latiny.

Dělení:

im-per-ti-nent-ní

Příbuzná slova:

impertinence, impertinentnost (podstatná jména), impertinentně (příslovce)

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit přídavné jméno impertinentní, jsou: drzý, opovážlivý, vyzývavý, nestoudný, nevhodný.

Skloňování

Impertinentní je přídavné jméno, které se skloňuje podle měkkého vzoru jarní.

VZOR JARNÍ (měkký)

Jednotné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. impertinentní impertinentní impertinentní impertinentní
2. impertinentního impertinentních impertinentních impertinentního
3. impertinentnímu impertinentním impertinentním impertinentnímu
4. impertinentního impertinentní impertinentní impertinentní
5. impertinentní impertinentní impertinentní impertinentní
6. impertinentním impertinentních impertinentních impertinentním
7. impertinentním impertinentními impertinentními impertinentním
VZOR JARNÍ (měkký)

Množné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. impertinentní impertinentní impertinentní impertinentní
2. impertinentních impertinentních impertinentních impertinentních
3. impertinentním impertinentním impertinentním impertinentním
4. impertinentní impertinentní impertinentní impertinentní
5. impertinentní impertinentní impertinentní impertinentní
6. impertinentních impertinentních impertinentních impertinentních
7. impertinentními impertinentními impertinentními impertinentními

Příkladové věty

Z jejího impertinentního počínání jsem doslova ztratila řeč.

Nebuď impertinentní!

Tvůj impertinentní úsměv je docela… dráždivý.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – impertinentní. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 19.02.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=impertinentn%C3%AD
Pošli tento příspěvek svému blízkému