Kdokoliv × kdokoli

Zde platí to samé jako u dvojice výrazů cokoliv a cokoli.

Je tedy dost pravděpodobné, že při psaní těchto dvou slovíček chybu neuděláte. Obě varianty jsou totiž správné. Koncovka -v je pozůstatkem z dob minulých, kdy se za slovo kdokoli přidala částice –věk (kdokolivěk).

Příklady:

Kdokoliv najde řešení, dostane tučnou odměnu.

Nemyslete si, že tady může pracovat kdokoli!

Pošli tento příspěvek svému blízkému