Beznaděj × beznadej

Slovo beznaděj obvykle vystihuje stav mysli nebo rozpoložení jedince, který ztratil víru v pozitivní vývoj situace. Jde tedy o složené slovo vycházející z podstatného jména „naděje“ a předpony bez-, která značí jeho absenci.

Pravopis a etymologie

Správná forma zápisu slova je vždy BEZNADĚJ, jelikož čeština používá v takovém případě písmeno „ě“ jako signál pro změkčení výslovnosti po souhláskách d, t, n. Naopak spojení písmen ďe, ťe, ňe se v češtině nevyskytuje.

Beznaděj souvisí se slovem naděje, jak již bylo zmíněno výše, které je odvozeno ze slovesa dít se. Původ dít se nalezneme ve staročeské podobě dieti sě od dieti (v 1. osobě přítomného času – děju). Dít se má všeslovanský původ a nachází se například také v polštině dziać się (dít se), v ruštině deť (strčit, založit) či déťsja (podít se), v chorvatštině djȅti (klást).

Skloňování

Beznaděj je podstatné jméno rodu ženského, které skloňujeme podle vzoru píseň.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. beznaděj beznaděje
2. beznaděje beznadějí
3. beznaději beznadějím
4. beznaděj beznaděje
5. beznaději beznaděje
6. beznaději beznadějích
7. beznadějí beznadějemi

Synonyma

Synonyma pro slovo beznaděj jsou: zoufalství, zoufalost, marnost.

Příkladové věty

„Tak to vypadá, že se záchrany nakonec nedočkáme. Začínám se cítit trochu beznadějně.“

Beznaděj se vojákům v přední linii přímo zrcadlila v očích, když se nad horizontem objevil záblesk.

„Nepropadejme chmurám, přátelé! Strach a beznaděj nejsou na místě, vždyť se vše může ještě v dobré obrátit!“

Ať se snažil sebevíc, neviděl ve své budoucnosti nic jiného než zmar, smutek a beznaděj.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému