Hemoroidy × homoroidy × hemeroidy

Pojmem hemoroidy označujeme rozšířené žilní pleteně v místě konečníku a řitního kanálu. Jiným názvem jsou řitní žilní městky či zlatá žíla.

V uvedených místech vznikají kvůli zvýšenému tlaku v cévních pletencích. Může za ně sedavé zaměstnání, nekvalitní strava s malým obsahem vlákniny a vyšší věk.

Někdy je způsobuje také těhotenství a porod. Hemoroidy doprovází bolestivost, svědění a špatné vyprazdňování. Pokud dojde k jejich prasknutí, může se ve stolici objevit krev. Dělí se na vnitřní a zevní.

Pravopis a etymologie

Slovo hemoroidy se k nám dostalo přes latinské haemorrhoidae. Haemorrhoidae má původ v řeckém haimorhoĩdes (množné číslo), což znamená chorobné krvácení; jedná se o složeninu haĩma, tedy krev, a rhéō s významem teču.

Z tohoto důvodu je správný způsob psaní v podobě hemoroidy. Povoleno je taktéž psaní hemeroidy, ale tento tvar je brán jako hovorový.

Skloňování

Hemoroidy patří mezi podstatná jména pomnožná. To znamená, že svým tvarem označují jak množství, tak i jednotlivinu. V určitých případech však jednotlivinu neoznačují vůbec (například slovo mluvidla). Patří sem části těla (játra, ústa); některé oděvy (plavky); nemoci (spalničky); hudební nástroje, nástroje a zařízení (housle, kleště); svátky a události (Velikonoce, narozeniny); názvy míst a zeměpisné názvy (Atény, blata); jména látková (halušky, splašky); pojmenování písemností (memoáry, dějiny); hry (kostky, šachy); podstatná jména, která vnímáme jako určitou soubornost či složenost (peníze, finance, reálie).

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. hemoroidy
2. hemoroidů
3. hemoroidům
4. hemoroidy
5. hemoroidy
6. hemoroidech
7. hemoroidy

Příkladové věty

Lékaři mi sdělili, že mé problémy způsobují hemoroidy.

S tímto fantastickým léčivým přípravkem na hemoroidy se zbavíte svých problémů již během pár dní, stačí dennodenní používání na postižených místech.

Pokud máte hemoroidy, mohly by vám pomoci i doplňky stravy, které obsahují složky podporující normální činnost kardiovaskulárního systému.

Při léčbě hemoroidů jsou vhodné sedací koupele s hypermanganem či odvarem z dubové kůry.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – hemoroidy. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 17.01.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=hemoroidy#bref2 Hemoroidy – WikiSkripta. 301 Moved Permanently [online]. Dostupné z: https://www.wikiskripta.eu/w/Hemoroidy
Pošli tento příspěvek svému blízkému