Sběh × zběh

Pravopisně dobře jsou oba dva tvary, každý je ale správný v jiném kontextu. Slovo sběh představuje určité seskupení lidu. Například lidi se seběhli k sobě (můžeme zde aplikovat pravidlo o směru dohromady).

Naproti tomu zběh = dezertér. Často o něm mluvíme jakožto o zběhu z vojny nebo armády.

Příklady:

Nevěřil svým očím, že viděl takový sběh lidí.

Musíme dávat pozor na zběhy, kteří se pokusí naši základnu očernit.

Pošli tento příspěvek svému blízkému