Kompatibilní × kompaktibilní

Z této dvojice je za pravopisně správnou považována pouze varianta kompatibilní. Kompatibilní je přídavné jméno odvozené od podstatného jména kompatibilita, které pojmenovává schopnost scelovat, slučovat (například slučitelnost krve dárce a příjemce, slučitelnost tkání, slučitelnost dvou genotypů při oplození).

V souvislosti s tím přídavné jméno označuje též vzájemnou slučitelnost a snášenlivost. Pozor ale na záměnu s podobným slovem, tj. přídavné jméno kompaktní (nikoliv kompaktibilní!!!), které užíváme, pokud chceme vyjádřit, že je něco celistvé, soudržné, pevné nebo hutné.

Příklady:

Můj počítač není kompatibilní s tímto zařízením.

Při dárcovství orgánů je nutné, aby byla krev dárce a příjemce kompatibilní.

Pošli tento příspěvek svému blízkému