Extenze × ekstenze

Tápete v pravidlech ohledně psaní slova extenze? Už nemusíte. Po přečtení tohoto článku již chybu neuděláte!

Pravopis a etymologie

Původ slova extenze (též extenzivní, extenzita) můžeme hledat v latině, a to konkrétně ve slově extēnsīvus odvozeného od slova extendere ve významu natahovat či šířit. Jedná se o složeninu ex- a tendere, tedy natahovat a napínat. Z tohoto důvodu píšeme ve slově extenze „x“.

Extenzní je přídavné jméno utvořené ze slova extenze.

Význam slova

Extenzí v lékařské terminologii označujeme roztažení kloubu, například extenzí lokte či kolene je narovnání končetiny. Pojem extenze však známe i z jiných vědních disciplín – lingvistika či logika (rozsah významu, třída předmětů, …). Dříve se extenzí také označoval cyklus přednášek pro veřejnost, které pořádali vysokoškolští profesoři.

Skloňování

Extenze je podstatné jméno rodu ženského, které skloňujeme podle vzoru růže.

Pád Číslo jednotné Číslo množné
1. extenze extenze
2. extenze extenzí
3. extenzi extenzím
4. extenzi extenze
5. extenze extenze
6. extenzi extenzích
7. extenzí extenzemi

Synonyma

Synonyma ke slovu extenze jsou (v různých významech tohoto slova): rozsah (u pojmu), natažení, roztažení (např. v ortopedii), cyklus přednášek (dříve v nabídce vysokých škol).

Příklady:

V lékařské praxi je opakem pojmu extenze flexe, tedy ohnutí či pokrčení v kloubu.

Když jsem si pohmoždila loket, byla jeho extenze možná jen do úhlu 45°.

Dalo by se říct, že extenzí pojmu kočka je soubor všech možných i nemožných koček.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému