Altruizmus × altruyzmus

Podstatné jméno altruismus označuje nesobeckost myšlení či jednání vůči ostatním.

Je možné používat více variant?

Slovo altruismus lze psát dvěma způsoby. Leč ani v jednom z nich není ‘Y’. Můžete jej psát s ‘S’, altruismus nebo se ‘Z’, altruizmus.

V obou případech s měkkým ‘I’. Pokud použijete odvozeninu tohoto slova, například altruistický či altruista, dodržte vždy pravopis s ‘S’.

Etymologie a význam slova

Termín altruismus stojí na latinských základech, přišlo k nám však z francouzštiny ‘.

Tento termín, odvozený z francouzského altruisme poprvé užil fr. filozof Auguste Comte r. 1830 jako opak egoismu. Výraz pochází z latinského alter, ‘jiný, druhý’. Altruismus označuje nesobecký způsob myšlení nebo cítění, stejně jako  jednání ve prospěch druhých lidí.

Synonyma a antonyma slova

Namísto termínu altruismus můžete použít například nesobeckost či láska k bližnímu. Antonymy slova altruismus je egoismus či sobeckost nebo sobectví.

Skloňování podstatného jména

Dělení slova: al-t-rui-s-mus

Slovo altruismus je podstatné jméno rodu mužského neživotného a jeho deklinace probíhá dle vzoru hrad:

jednotné číslo množné číslo
1. pád altruismus altruismy
2. pád altruismu altruismů
3. pád altruismu altruismům
4. pád altruismus altruismy
5. pád altruisme altruismy
6. pád altruismu altruismech
7. pád altruismem altruismy

Příklady použití ve větě:

Altruismus je princip a morální praxe péče o štěstí jiných lidí nebo zvířat, která vede ke kvalitě života jak materiální, tak duchovní.

Altruismus je tradiční ctností v mnoha kulturách a základním aspektem různých náboženských i sekulárních světonázorů.

Byl to od ní altruismus, nebo egoismus?

Osobní zájem může vysvětlit pouze některé formy falešného či předstíraného altruismu.

Autor/ka: Bc. Klára Sladká
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky Slovník spisovného jazyka českého Akademie věd České republiky Český národní korpus Rejzek, J.: Český etymologický slovník. str. 48,  Leda, 2004.
Pošli tento příspěvek svému blízkému