Orgasmus × orgazmus

Termín orgasmus označuje vrcholné pohlavní vzrušení, nejčastěji při koitu.

Je možné používat obě spojení?

Ano, jedná se o dubletu, kde pravidla českého pravopisu připouštějí obě varianty pravopisu, tedy i tu se „S“, orgasmus, i tu  se „Z“, orgazmus. V rámci jednoho textu se samozřejmě držte jedné vybrané varianty a nestřídejte je. Varianta se „S’ je v češtině podstatně častější.

Etymologie a význam slova

Slovo orgasmus se do českého jazyka dostalo přes moderní evropské jazyky (anglický výraz orgasm, německý Orgasmus). Pochází z řeckého orgasmós, tedy „prudké vzrušení“, které je odvozeno od orgáōkypím, vášnivě žádám’ a to zase od orgē̺pud, sklon, náruživost’.

Akademický slovník definuje orgasmus jako: „vyvrcholení sexuálních pochodů následované uvolněním pohlavního napětí“. Jedná se o pocitové vyvrcholení, které je nejčastější sexuální motivací v pohlavním aktu. Je možné jej dosáhnout i nekoitální stimulací či také ve spánku (nejčastěji jako součást erotických snů).

Synonyma

Místo přejatého slova orgasmus můžete použít český výraz vyvrcholení.

Skloňování slova orgasmus (orgazmus)

Dělení slova: or-ga-s-mus/or-ga-z-mus

Podstatné jméno orgasmus (orgazmus) je rodu mužského neživotného, jehož deklinace probíhá dle vzoru hrad:

jednotné číslo množné číslo
1. pád orgasmus orgasmy
2. pád orgasmu orgasmů
3. pád orgasmu orgasmům
4. pád orgasmus orgasmy
5. pád orgasme orgasmy
6. pád orgasmu orgasmech
7. pád orgasmem orgasmy

Příklady:

Není schopen dosáhnout orgasmu.

Orgas/zmus je přirozený projev, který si může užít každý zdravý člověk.

Řekla mu, že to byl nejlepší orgasmus v životě.

Myslíš, že se spolu holky baví opravdu o všem, i o orgasmech?

Někdy mám z tebe pocit, že tvůj život je jen jedna velká honba za orgasmem.

Autor/ka: Klára Sladká
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky Slovník spisovného jazyka českého Akademie věd České republiky Český národní korpus Rejzek, J.: Český etymologický slovník. str. 451,  Leda, 2004.
Pošli tento příspěvek svému blízkému