Jakkost × jakost

Při zdůvodňování pravopisu tohoto výrazu se budeme řídit hlavně významem. Námi nabízené podstatné jméno označuje kvalitu něčeho, hodnotu, jedná se vlastně o souhrn vlastností.

Z mluvnice a poučení o slovních druzích již víme, že pokud se chceme zeptat na nějakou vlastnost (přídavné jméno), použijeme otázku: „Jaký?“. Stejné je to i v tomto případě: jakost označuje vlastnost něčeho, proto je základem slova výraz „jak“. K tomuto základu je poté připojena přípona -ost, která se zpravidla používá vždy, když chceme pojmenovat právě vlastnost (např. prudkost, lhostejnost, lenost, trpělivost, marnivost, čtivost apod.).

Slovo tedy vzniklo spojením základu jak- a přípony -ost, a proto není žádný důvod, proč psát dvě „k“, píšeme vždy jakost. Stejně píšeme i slova příbuzná, např.: jakostní, jakostně apod.

Příklady:

Odborníci mohou zkoumat a měřit jakost jednotlivých potravin.

Na výrobky druhé jakosti se záruka nevztahuje.

Pošli tento příspěvek svému blízkému