Ježíšek × ježíšek

V tomto případě jsou možné obě varianty, je ale nutno rozlišovat jejich význam a použít je ve správném kontextu.

Ježíšek s velkým počátečním písmenem značí zdrobnělinu od jména Ježíš (malý Ježíš).

S velkým písmenem slovo napíšeme i v případě, že máme na mysli Štědrý den, Štědrý večer a slovo Ježíšek zastupuje konkrétní den, tedy 24. prosinec. Malé počáteční písmeno, tvar ježíšek, užíváme, pokud chceme pojmenovat obecně vánoční nadílku, dárek příležitosti Vánoc.

Příklady:

V Betlémě v jesličkách ležel malý Ježíšek.

Doufám, že letos na Ježíška bude padat sníh.

Přejeme Vám krásné Vánoce a bohatého ježíška.

Už se těším na Ježíška (těším se na Štědrý den) x Už se těším na ježíška (těším se na vánoční dárky).

Pošli tento příspěvek svému blízkému