Časté chyby

Ad × add

V nadpisu příspěvku jsou dvě správně napsané zkratky. Potíž je však pro některé pisatele skryta v tom, že nejsou schopni rozlišit, kterou z nich je možno užívat v českém jazykovém prostředí.

POKRAČUJTE

Kompars × komparz

S využitím těchto slov se můžeme setkat v divadelních, filmových a televizních kruzích. Může se zdát, že jejich psaní je obtížné, ale není tomu vůbec tak.

POKRAČUJTE

Hit × hyt

U tohoto podstatného jména příliš často nechybujeme, ale i tak některé z nás může zaskočit. Ukážeme si, jak jej napsat správně.

POKRAČUJTE

Pyramida × piramida

Slovo, které známe z hodin zěměpisu a dějepisu, je často psáno chybně v domnění, že se na něj dají aplikovat pravidla o vyjmenovaných slovech po P.

POKRAČUJTE

Sponzorovat × zponzorovat

V tomto případě je nutné vycházet z původu slova. Námi zmíněné sloveso pochází z latinského výrazu „spondere“ (slibovat), potažmo „sponsor“ (kmotr při křtu).

POKRAČUJTE