Časté chyby

Na škodu × naškodu

Příslovečné spřežky jsou specifická skupina v českém jazyce, která nás může občas poměrně potrápit. Jedná se o spojení předložky a jiného slovního druhu (nejčastěji s podstatným jménem, zájmenem, číslovkou nebo příslovcem) v jedno slovo.

POKRAČUJTE

Kimono × kymono

Jak již podoba slova napovídá, rozhodně se nejedná o slovo původně české. Výraz pochází z japonštiny, protože pojmenovává jednu z typických záležitostí japonské kultury.

POKRAČUJTE

Dovědět × dozvědět

U této dvojice je k nám český pravopis opět milosrdný. V obou případech se jedná o sloveso, které se používá ve významu: dostat zprávu či informaci.

POKRAČUJTE