Teorie literatury

Rozbor uměleckých textů: Přirovnání

Někdy je potřeba náš projev určitým způsobem „oživit“, učinit ho mnohem rozmanitějším a zajímavějším, proto často v neformálních konverzacích využíváme přirovnání. Vyjádření s pomocí přirovnání je poté zajímavější a mnohem jasnější.

Pokračujte

Rozbor uměleckých textů: Zvukosled

Věděli jste, že cílené uspořádání hlásek v básni může zásadním způsobem ovlivnit čtenářovo vnímání celé knihy? Jistě ve většině případů v tom pozitivním slova smyslu. Spisovatelovým záměrem tak při psaní básní může být snaha čtenáře například uklidnit příjemným pořadím zvuků.

Pokračujte

PRAVIDLA – Ich-forma a er-forma

Už se vám někdy stalo, že jste měli v hlavě vymyšlený příběh, dokonce jste si i sepsali osnovu, vymysleli zápletku a charakteristiku postav a následně jste se pustili do díla, jenže najednou jste nevěděli, jestli máte příběh napsat v ich-formě nebo raději v er-formě?

Pokračujte