Rozbor uměleckých textů: Paronomázie

Mezi další básnické figury, které nám při čtení mohou vytvořit jazykové hříčky, patří paronomázie.

A jak paronomázie vzniká?

Paronomázie vzniká spojováním dvou různých slov, která mají podobnou fonetickou realizaci. Trochu jste se v tom ztratili? Nevadí, vysvětlíme tento pojem blíže. Paronomázie může vzniknout nahromaděním slov odvozených od jednoho slova.

Další variantou, jak paronomázie vzniká, je, že za pomoci kombinací slova zvukově blízkého, bez toho, že by mezi nimi byla významová podobnost, vznikají shluky podobně znějících slov.

Jedná se o stylistický a rétorický básnický prostředek, který nápadně připomíná aliteraci, avšak nepleťme si ji s ní. V aliteraci musí začínat všechny počáteční písmena stejnou hláskou, zatímco v paronomázii jsou stejnou počáteční hláskou spojována slova jen podobně znějící.

Příklady:

Podvedený podvodník
Katastrofická Kateřina
Elektrizující Eleanor
Darek, ten darebák
Animická Anežka
Hrabě hrábě nepoužívá.
Slavslávu Slávů slavných (J. Kollár)

Pošli tento příspěvek svému blízkému