Rozbor uměleckých textů: Epizeuxis

Epizeuxis v minulosti potrápil nejednoho studenta u státní maturitní zkoušky. V tomto článku se na tento pojem podíváme a ukážeme si, že není důvod se kvůli tomuto pojmu u jakékoliv zkoušky trápit.

Co je to epizeuxis?

Slovo epizeuxis pochází z řeckého epizeuxis, což v překladu znamená připojení. Jedná se o opakování slov nebo slovního spojení za sebou v jednom verši, větě nebo v jejich těsné blízkosti. Zjednodušeně lze říct, že tato básnická figura používána v klasické rétorice je synonymem k opakování. Nepleťme si ale tento pojem s aliterací!

Tato nepříliš užívaná básnická figura má za úkol především básnický text ozvláštnit a zvýraznit opakované slovo. Cílem je také snaha o dosažení co největší naléhavosti. Vedle toho pomáhá utvářet rytmus básně.

Příklady

Zvoní zvoní zrady zvon zrady zvon.

F. Halas, Torzo naděje

Jenom ne strach jen žádný strach.
takovou fugu nezahrál sám Sebastián Bach
co my tu zahrajem až přijde čas až přijde čas

F. Halas, Torzo naděje

Okolo pole lesa, hoj, jede, jede z lesa pán.

K. J. Erben, Kytice

Epizeuxis se ale nemusí objevovat jen v uměleckých textech, nýbrž i v běžně mluvené řeči.

Náš pes stále štěká, štěká.
Teče voda, teče.

Na závěr si zapamatujme, že epizeuxis je rodu ženského.

Pošli tento příspěvek svému blízkému