Obrazná pojmenování: Metonymie

Mezi další obrazná pojmenování patří metonymie. Pojem řadíme do tropů. Pochází z latinského slova denominatio a doslova znamená „přejmenování“.

Na rozdíl od metafory, která vzniká na základě vnější podobnosti, metonymie spočívá v přenosu označení na jiný objekt na základě jiné souvislosti.

Řekneme-li „Ten řízek s kaší v rohu chce platit.“ nemyslíme tím, že bychom přisuzovali řízku lidské vlastnosti, ale jednoduše použijeme výraz, který odkazuje k člověku, který si toto jídlo objednal. To je případ, jemuž říkáme metonymie.

Ráda poslouchala Mozarta. (=Mozartovu hudbu)
Přes víkend přečetl Seiferta. (=knihu, kterou napsal Seifert)
Vypil celou sklenici. (=vodu, která byla ve sklenici)
Celý život jezdil Fordem. (=automobilem značky Ford)
Mají doma italskou domácnost. (=partneři, kteří se hádají)
Bílý dům zveřejnil zprávu. (=Americký prezident)
Dělá do novin. (=pracuje jako žurnalista)
Pan Novák by se díval na sukni přes prsty. (=oblékání sukně)

Jako zvláštní případ metonymie zařazujeme kategorii, které se v tradiční rétorice říká synekdocha, u níž ale část zastupuje celek.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Zavřít