Koncovky přídavných jmen - diktáty

0% Splněno
33 cvičení v kategorii
pouze pro přihlášené?

Umíte správně napsat koncovky přídavných jmen? Dokážete je správně zařadit ke vzorům jarní a mladý? Určování správného i/y v koncovkách přídavných jmen dělá žákům velmi často problémy. Tato pravopisná disciplína není zrovna jednoduchá, ale dá se zvládnout, jen to chce trochu cviku.

Připravili jsme pro vás řadu diktátů a cvičení, na kterých si můžete určování rodu a vzoru procvičit. V případě, že vám tato stručná pravidla nepostačují, doporučujeme pročíst ucelený souhrn pravidel pro psaní přídavných jmen.

Psaní i/í a y/ý v koncovkách přídavných jmen se řídí podle vzorů. Přídavná jména dělíme na:

  • tvrdá (např. mladý, bílý, prošedivělý),
  • měkká (např. jarní, cizí, rybí),
  • přivlastňovací (např. otcův, matčin, Martinův, Klářin).

Přídavná jména měkka (vzor jarní)

Podle vzoru jarní píšeme v koncovkách vždy měkké -i/-í. (sokolí let, psí spřežení)

psí spřežení
sokolí let
kočičí pelíšek

Přídavná jména tvrdá (vzor mladý)

  • Podle vzoru mladý píšeme vždy v koncovkách -y/-ý, (mladý pár).
  • V 1. a 5. p. mn. č. píšeme v rodě mužském životném -i/-í. (zlí vlci).
  • V 7. p. mn. č. píšeme -ými. (se známými komiky).

tvrdý ořech (vzor mladý, jednotné číslo)
staří známí  (1. pád množného čísla v rodě mužském životném)
přátelíme se s příjemnými lidmi (7. pád množného čísla)
známí fotbalisté  (1. pád množného čísla v rodě mužském životném)
známý fotbalista (vzor mladý, jednotné číslo)

Přídavná jména přivlastňovací (vzor otcův / matčin)

  • V koncovkách píšeme -y/-ý, jedná se vzor otcův / matčin (o otcových telefonech).
  • V 1. a 5. p. mn. č. píšeme v rodě mužském životném -i/-í. (bratrovi přátelé).
  • V 7. p. mn. č. píšeme -ými. (s otcovými přáteli, matčinými kamarádkami).

Zdroj: VÍŠKA, Václav, LOUDOVÁ, Irena a SLINTÁKOVÁ, Marie. Tvaroslovné učivo a učivo o vlastních jménech: český jazyk pro šestý a sedmý ročník ZŠ: (doplňkový cvičný modelový učební text). Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. 195 s. ISBN 978-80-7041-563-4.