Koncovky přídavných jmen - diktáty

0% Splněno
36 cvičení v kategorii
pouze pro přihlášené?

Umíte správně napsat koncovky přídavných jmen? Dokážete je správně zařadit ke vzorům jarní a mladý? Určování správného i/y v koncovkách přídavných jmen dělá žákům velmi často problémy. Tato pravopisná disciplína není zrovna jednoduchá, ale dá se zvládnout, jen to chce trochu cviku.

Připravili jsme pro vás řadu diktátů a cvičení, na kterých si můžete určování rodu a vzoru procvičit. V případě, že vám tato stručná pravidla nepostačují, doporučujeme pročíst ucelený souhrn pravidel pro psaní přídavných jmen.

Psaní i/í a y/ý v koncovkách přídavných jmen se řídí podle vzorů. Přídavná jména dělíme na:

  • tvrdá (např. mladý, bílý, prošedivělý),
  • měkká (např. jarní, cizí, rybí),
  • přivlastňovací (např. otcův, matčin, Martinův, Klářin).

Přídavná jména měkka (vzor jarní)

Podle vzoru jarní píšeme v koncovkách vždy měkké -i/-í. (sokolí let, psí spřežení)

psí spřežení
sokolí let
kočičí pelíšek

Přídavná jména tvrdá (vzor mladý)

  • Podle vzoru mladý píšeme vždy v koncovkách -y/-ý, (mladý pár).
  • V 1. a 5. p. mn. č. píšeme v rodě mužském životném -i/-í. (zlí vlci).
  • V 7. p. mn. č. píšeme -ými. (se známými komiky).

tvrdý ořech (vzor mladý, jednotné číslo)
staří známí  (1. pád množného čísla v rodě mužském životném)
přátelíme se s příjemnými lidmi (7. pád množného čísla)
známí fotbalisté  (1. pád množného čísla v rodě mužském životném)
známý fotbalista (vzor mladý, jednotné číslo)

Přídavná jména přivlastňovací (vzor otcův / matčin)

  • V koncovkách píšeme -y/-ý, jedná se vzor otcův / matčin (o otcových telefonech).
  • V 1. a 5. p. mn. č. píšeme v rodě mužském životném -i/-í. (bratrovi přátelé).
  • V 7. p. mn. č. píšeme -ými. (s otcovými přáteli, matčinými kamarádkami).

Zdroj: VÍŠKA, Václav, LOUDOVÁ, Irena a SLINTÁKOVÁ, Marie. Tvaroslovné učivo a učivo o vlastních jménech: český jazyk pro šestý a sedmý ročník ZŠ: (doplňkový cvičný modelový učební text). Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. 195 s. ISBN 978-80-7041-563-4.

Přídavná jména v souhrnném cvičení 17

20 úloh Doplňovačka Vysvětlení 6. třída ZŠ 7. třída ZŠ 8. třída ZŠ 9. třída ZŠ
0% Prům. úspěšnost
0 pokusů

Přídavná jména neboli adjektiva vyjadřují vlastnosti osob, zvířat věcí či jevů, které jsou označeny podstatným jménem (substantivem), nebo jejich význam nějakým jiným způsobem přesněji vymezují, např. usměvavé děvče, ochočená liška, zoraná pole, dřevěná židle, žlutá kuřata.

Pokračovat